Přeskočit na obsah

Vozidlo vjíždějící na pozemní komunikaci:

a) Musí být předem očištěno tak, aby neznečišťovalo pozemní komunikaci.
b) Musí být v případě, že tak lze učinit bez větších obtíží, předem očištěno.
c) Musí být očištěno na nejbližším vhodném místě po vjetí na pozemní komunikaci.

Číslo otázky: 06040223, za 2 body

Vysvětlení otázky: Vozidlo vjíždějící na pozemní komunikaci

Otázka se týká jednoho z důležitých aspektů bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu, kterým je povinnost řidiče zajistit, aby jeho vozidlo nezanechávalo na silnici nečistoty či jiné materiály, které by mohly ovlivnit bezpečnost nebo pohodlí ostatních uživatelů komunikace. Toto pravidlo je zvláště relevantní v případech, kdy vozidlo opouští staveniště, pole, lesní cesty nebo jiné nezpevněné povrchy, které mohou být zdrojem nečistot.

Podrobné vysvětlení:

  1. Příprava vozidla: Před vjezdem na pozemní komunikaci z místa, kde mohlo dojít k přichycení bláta, štěrku, sněhu, listí nebo jiných materiálů na podvozek nebo kola vozidla, je povinností řidiče zajistit, že tato nečistota je odstraněna. Cílem je zabránit jejich rozptylu na silnici, což by mohlo vést k snížení přilnavosti vozidel k vozovce nebo mohlo způsobit jiná potenciální nebezpečí pro silniční provoz.
  2. Bezpečnostní důvody: Nečistoty na vozovce mohou způsobit, že vozidla, zejména motocykly nebo bicykly, ztratí trakci, což může vést k nehodám. Kromě toho mohou kamínky nebo štěrk vyhozené z pod kol vozidla poškodit následující vozidla, rozbít čelní skla nebo způsobit jiné škody.
  3. Právní povinnosti: V některých jurisdikcích může být nečistota zanechaná na silnici z důvodu nedostatečného očištění vozidla považována za porušení zákona, které může vést k pokutám nebo jiným právním důsledkům pro řidiče.
  4. Postup očištění: Řidiči by měli využít k tomu určená místa pro očištění vozidel nebo zajistit, že nečistoty jsou odstraněny před vjezdem na pozemní komunikaci pomocí vhodných nástrojů nebo zařízení. V případě, že takovéto místo není dostupné, měli by řidiči zvolit bezpečný způsob, jak nečistoty odstranit, aniž by ohrozili sebe nebo ostatní uživatele silnice.

Toto pravidlo zdůrazňuje význam udržování čistoty a bezpečnosti na silnicích a povinnost všech řidičů přispívat k bezpečnému a plynulému provozu. Dodržováním těchto zásad lze předcházet potenciálním nehodám a zvyšovat ohleduplnost vůči ostatním uživatelům silnic.

Rychlý tip do autoškoly:

Vždy dávejte přednost chodcům na přechodech!

Bez ohledu na situaci na silnici, je zásadní vždy zpomalit a být připraveni zastavit při přiblížení k přechodu pro chodce, a to i v případě, že chodci ještě nevstoupili na přechod. Chodci mají na přechodech přednost, a proto je důležité projevit zvýšenou opatrnost a ohleduplnost, což přispívá k bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Tento postup nejenže chrání chodce, ale také zabraňuje potenciálním nehodám a je klíčovým prvkem bezpečné jízdy.