Přeskočit na obsah

Řidič, který při předjíždění motorového vozidla vybočuje ze směru své jízdy:

a) Nemusí dávat znamení o změně směru jízdy.
b) Musí dávat znamení o změně směru jízdy.
c) Dává znamení o změně směru jízdy jen tehdy, vyžaduje-li to bezpečnost provozu.

Číslo otázky: 06040187, za 2 body

Vysvětlení otázky: Řidič, který při předjíždění motorového vozidla vybočuje ze směru své jízdy

Otázka se týká jednoho z klíčových pravidel silničního provozu, které je zásadní pro bezpečnost při předjíždění jiných vozidel. Základem je, že řidič, který se chystá předjet jiné motorové vozidlo a v důsledku toho bude opouštět svůj pruh nebo jízdní směr, musí dát ostatním účastníkům dopravy jasně najevo svůj záměr změnit směr jízdy. Toto pravidlo je zásadní pro předcházení dopravním nehodám a zmatkům na silnicích.

Vysvětlení krok za krokem:

  1. Příprava na předjíždění: Před samotným manévrem předjíždění by měl řidič nejprve prověřit situaci na silnici, zkontrolovat, zda je dostatek prostoru pro bezpečné předjetí, a zda nepředjíždí v místech, kde je to zakázáno. To zahrnuje kontrolu předního a zadního prostoru vozidla, stejně jako kontrolu tzv. mrtvého úhlu, což jsou místa kolem vozidla, která nejsou vidět v zpětných zrcátkách.
  2. Dávání znamení: Pokud je rozhodnuto předjet, řidič musí dát jasný signál o svém záměru ostatním účastníkům provozu. To se obvykle dělá aktivací směrových světel (blinkrů) směrem, kam se chystá řidič vybočit, tedy doleva v případě předjíždění. Znamení by mělo být dáno dostatečně předem, aby ostatní řidiči mohli na tuto změnu adekvátně reagovat.
  3. Provedení manévru: Po dání znamení a ujištění se, že je bezpečné předjet, řidič začne manévr předjíždění. Během celého procesu je důležité udržovat bezpečnou rychlost a být připraven na možné nečekané situace, jako je náhlé zpomalení vozidla před vámi.
  4. Návrat do původního jízdního pruhu: Po úspěšném předjetí vozidla je nutné se bezpečně vrátit do původního jízdního pruhu. Řidič by měl opět dát znamení směrovkou, tentokrát směrem k pruhu, do kterého se chystá zařadit, a ujistit se, že má dostatečný prostor pro návrat bez ohrožení sebe nebo ostatních účastníků provozu.

Toto pravidlo je založeno na principu vidět a být viděn, což je základní předpoklad pro bezpečnou účast v silničním provozu. Dáváním znamení o změně směru jízdy se zvyšuje předvídatelnost chování jednotlivých řidičů a tím se výrazně snižuje riziko kolizí nebo jiných nebezpečných situací na silnici.

Rychlý tip do autoškoly:

Vždy se snažte udržovat bezpečnou vzdálenost mezi váším vozidlem a vozidlem před vámi. Tato vzdálenost vám umožní mít dostatek času na reakci v případě, že by řidič před vámi náhle zpomalil nebo zastavil. Obecně platí pravidlo “dvousekundového pravidla” – vyberte si pevný bod na silnici, a jakmile ho vozidlo před vámi mine, měli byste být schopni spočítat alespoň dvě sekundy, než ten samý bod minete i vy. V nepříznivých podmínkách, jako je déšť, sníh, nebo led, tuto vzdálenost zvyšte.