Přeskočit na obsah

Řidič nesmí připustit, aby počet přepravovaných osob starších 12 let překročil:

proc je tu tohle?

x

Řidič nesmí připustit, aby počet přepravovaných osob starších 12 let překročil:

A: Počet povolených míst určených k přepravě osob.
B: Počet povolených míst určených k přepravě osob, jen pokud jsou vybavena zádržným bezpečnostním systémem.
C: Dvojnásobek počtu povolených míst určených k přepravě osob.

Vypnout reklamy | Promíchat otázky

Podrobné vysvětlení otázky: Řidič nesmí připustit, aby počet přepravovaných osob starších 12 let překročil:

Tento testovací dotaz se zaměřuje na bezpečnostní pravidla pro přepravu osob v motorových vozidlech, což je klíčový aspekt zajištění bezpečnosti na silnicích. Správná odpověď zdůrazňuje, že řidič vozidla musí dodržovat předpisy týkající se maximálního počtu osob, které mohou být v vozidle přepravovány, což je definováno počtem míst určených k přepravě osob. Tato otázka a odpovědi poukazují na význam dodržování pravidel pro přepravu osob a na potřebu zajištění, aby všechny osoby ve vozidle byly řádně usazeny a v případě potřeby vybaveny bezpečnostními systémy.

Rychlý tip do autoškoly:

Pravidelně se učte pravidla silničního provozu: Denně věnujte čas studiu dopravních předpisů, aby vám byly co nejvíce vlastní.