Přeskočit na obsah

V případě potřeby nás kontaktujte na e-mailové adrese info@etesty2.cz.

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Těmito obchodními podmínkami jsou upravena vzájemná práva a povinnosti

EZWOXITY s.r.o., se sídlem Čeladná 722, 739 12, Čeladná

IČ: 04347196,

DIČ: CZ04347196,                           

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63319

Adresa pro doručování: EZWOXITY s.r.o., Čeladná 722, 739 12, Čeladná

Telefonní číslo: + 420 722 450 534

Kontaktní e-mail: info@eTesty2.cz

a fyzických nebo právnických osob (dále jen „Uživatel“), které využívají premium službu dostupnou na internetové adrese eTesty2.cz.

1.2 „Premium služba“ znamená speciální službu poskytovanou Provozovatelem prostřednictvím webu, která nabízí Uživatelům rozšířené možnosti nebo výhody ve srovnání se standardním užíváním webu.

1.3 „Smlouva“ je smlouva uzavřená mezi Uživatelem a Provozovatelem elektronicky prostřednictvím webu, jejímž předmětem je poskytnutí Premium služby za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

2. Uzavření smlouvy

2.1 Nabídka pro uzavření Smlouvy je učiněna umístěním tlačítka s názvem „Odeslat objednávku“ na příslušné webové stránce. Kliknutím na toto tlačítko Uživatel vyjadřuje svůj souhlas se všemi ustanoveními těchto obchodních podmínek a Smlouva je tak uzavřena.

2.2 Uživatel potvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a uzavřením Smlouvy

3. Poskytování Premium služby

3.1 Provozovatel se zavazuje poskytnout Uživateli Premium službu ve vymezeném rozsahu a za podmínek specifikovaných na webové stránce a v těchto obchodních podmínkách.

3.2 Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli odměnu ve výši uvedené při objednávce Premium služby.

4. Platba

4.1 Všechny platby se provádějí elektronicky na webu prostřednictvím platební brány a převodem na nás bankovní účet. Platba je považována za provedenou okamžikem připsání částky na účet Provozovatele.

4.2 Premium není časově omezené.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1 Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit do 30 dnů od aktivace Premium služby bez udání důvodu.

6. Zpracování osobních údajů

6.1 Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů v souladu s platnými právními předpisy a svou politikou ochrany osobních údajů.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Tyto obchodní podmínky mohou být Provozovatelem měněny. O jakékoli změně bude Uživatel informován prostřednictvím e-mailu.

7.2 Veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy budou řešeny soudně na území České republiky v souladu s českým právem.

7.3 Tento web není oficiálně spojen s Ministerstvem dopravy ani žádnou jinou vládní či státní institucí.

7.4 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 11.4.2024, kdy jsou zpřístupněny na webu.

8. Záruka vrácení peněz

8.1 Chceme se ujistit, že jste se svým nákupem na eTesty2.cz zcela spokojeni, a proto nabízíme možnost vrácení peněz do 30 dnů.

Pokud máte technické nebo prodejní dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Pokud jste již kontaktovali naši podporu a stále cítíte, že zakoupený produkt nesplňuje vaše očekávání, jsme zde, abychom situaci vyřešili. Když požádáte o vrácení peněz, oceníme, když nám sdělíte důvod – vaše zpětná vazba nám pomáhá zlepšovat naše služby. Prosím, poskytněte podrobnosti o důvodu vaší žádosti.

Podmínky vrácení peněz: Nabízíme možnost vrácení plné částky za Premium zakoupené v našem obchodě do 30 dnů od zaplacení objednávky.

Proces vrácení peněz: Jakmile obdržíme vaši žádost o vrácení peněz, ihned se jí začneme zabývat (obvykle do 7 pracovních dní) a vyřídíme příkaz k vrácení peněz.

Doba, po kterou může trvat, než se peníze vrátí na váš účet či kartu u finanční instituce, může být až 20 dní.

Podrobnosti o metodách vrácení peněz:

  • Platba na bankovní účet: 0 – 5 dní, závisí na vaší bance.

Jak požádat o vrácení peněz: Pro podání žádosti o vrácení peněz prosím použijte e-mail níže.

V případě potřeby nás kontaktujte na e-mailové adrese info@etesty2.cz.