Přeskočit na obsah

Autobus s označením “Označení autobusu přepravujícího děti” zastavil v označené zastávce. Řidič vozidla, které jede za ním:

a) Je povinen zastavit vozidlo za tímto autobusem a pokračovat v jízdě může až po odjezdu autobusu ze zastávky.
b) Smí tento autobus objet, pokud při tom dbá zvýšené opatrnosti a přihlédne k možnosti vběhnutí dětí do vozovky.
c) Smí autobus objet, jen pokud mu dopravce dává znamení, že je možné autobus bezpečně objet.

Číslo otázky: 06040239, za 2 body

Vysvětlení otázky: Autobus s označením “Označení autobusu přepravujícího děti” zastavil v označené zastávce. Řidič vozidla, které jede za ním

Otázka se týká pravidel silničního provozu, která upravují interakci mezi běžnými vozidly a autobusy přepravujícími děti, zejména když takový autobus zastaví v označené zastávce. Tato pravidla jsou navržena tak, aby zvýšila bezpečnost dětí při nastupování do autobusu nebo vystupování z něj.

Podrobné vysvětlení:

  1. Označení autobusu: Autobusy přepravující děti jsou zpravidla označeny viditelnými a jasnými značkami, které signalizují, že převážejí děti. Tato označení jsou důležitá pro ostatní účastníky silničního provozu, aby věděli, že musí být zvláště opatrní a ohleduplní v blízkosti těchto vozidel.
  2. Zastavení autobusu: Když autobus přepravující děti zastaví v označené zastávce, je to obvykle proto, aby děti mohly bezpečně nastoupit nebo vystoupit. Během této doby je zvýšené riziko, že děti budou přecházet silnici nebo se budou pohybovat v blízkosti vozovky.
  3. Povinnost řidiče vozidla jedoucího za autobusem: Řidič vozidla, které jede za zastavujícím autobusem s označením “Přepravující děti”, je povinen zastavit a nesmí pokračovat v jízdě, dokud autobus neodjede ze zastávky. Toto pravidlo zajišťuje, že děti mají dostatek času a prostoru pro bezpečné nastupování do autobusu nebo vystupování z něj, aniž by byly ohroženy provozem jedoucím za autobusem.
  4. Bezpečnostní důvody: Tato povinnost je klíčová pro zajištění bezpečnosti dětí. Děti nemusí být vždy plně vědomé rizik spojených s provozem a mohou nečekaně vstoupit na vozovku. Zastavením za autobusem a počkáním, dokud autobus neodjede, řidiči významně přispívají k ochraně dětí.
  5. Pokračování v jízdě: Řidič za autobusem může pokračovat v jízdě až po odjezdu autobusu ze zastávky a po ujištění, že všechny děti jsou v bezpečí a že pokračování v jízdě nebude nikoho ohrožovat.

Dodržováním tohoto pravidla řidiči prokazují zodpovědný přístup k bezpečnosti na silnicích a zvyšují ochranu jedné z nejzranitelnějších skupin účastníků silničního provozu – dětí. Toto pravidlo je základním kamenem pro vytváření bezpečného a ohleduplného prostředí na silnicích pro všechny.

Rychlý tip do autoškoly:

Jeden rychlý a užitečný tip pro začínající řidiče je: “Vždy předvídejte chování ostatních účastníků silničního provozu.”

To znamená, že byste měli být neustále pozorní a očekávat možné chyby nebo neočekávané manévry ostatních řidičů, cyklistů nebo chodců. Například, když se připravujete na změnu jízdního pruhu, nejenže se podíváte do zrcátek a přes rameno, ale také budete přemýšlet o tom, co by mohli udělat ostatní řidiči kolem vás a jak by vaše akce mohly ovlivnit jejich chování. Tento přístup vám pomůže lépe reagovat na nečekané situace a zvýší vaši bezpečnost na silnici.