Přeskočit na obsah

Na pozemní komunikaci objíždí vozidlo překážku. Musí jeho řidič dávat znamení o změně směru své jízdy?

a) Ano.
b) Ne.

Číslo otázky: 06040240, za 2 body

Vysvětlení otázky: Na pozemní komunikaci objíždí vozidlo překážku. Musí jeho řidič dávat znamení o změně směru své jízdy?

Podrobné vysvětlení správné odpovědi (A) “Ano”:

  1. Bezpečnostní důvody: Hlavním důvodem tohoto pravidla je bezpečnost. Když řidiči signalizují své záměry, snižuje se riziko kolizí. To je zvláště důležité v situacích, kdy řidič musí neočekávaně změnit směr kvůli překážce na silnici, jako jsou stavební práce, zaparkovaná vozidla, dopravní nehody nebo překážky na vozovce.
  2. Způsob signalizace: Signalizace se obvykle provádí použitím směrových světel (tzv. blinkrů) vozidla. Řidič by měl aktivovat směrové světlo směrem, kam se chystá vozidlo odklonit nebo kam bude objíždět překážku. Pokud situace nebo technický stav vozidla neumožňuje použití směrových světel, může řidič použít i ruční signály, pokud tím není ohrožena bezpečnost řízení.
  3. Předvídatelnost: Dáváním znamení řidič nejenže dodržuje pravidla, ale také přispívá k předvídatelnosti silničního provozu. Ostatní účastníci silničního provozu, včetně chodců, cyklistů a řidičů jiných vozidel, tak mají možnost lépe odhadnout situaci a přizpůsobit své chování, což vede ke zvýšení bezpečnosti pro všechny.
  4. Právní povinnosti: V mnoha jurisdikcích je dávání znamení o změně směru jízdy zákonem stanovenou povinností. Nedodržení tohoto pravidla může vést k pokutám nebo jiným právním následkům, a to i v případě, že nedošlo k žádnému incidentu nebo nehodě.
  5. Obecná pravidla silničního provozu: Toto pravidlo o dávání znamení není omezeno pouze na objíždění překážek, ale vztahuje se na všechny typy změn směru jízdy, včetně odbočování, přejíždění do jiného jízdního pruhu nebo vstupu na křižovatku.

Z těchto důvodů je důležité, aby řidiči vždy signalizovali své záměry včas a jasně, což umožňuje udržet silniční provoz bezpečný a plynulý pro všechny jeho účastní

Rychlý tip do autoškoly:

Rychlý tip do autoškoly by mohl být: “Vždy dávejte přednost bezpečnému řízení před rychlým řízením. Jedna z nejdůležitějších dovedností, kterou si z autoškoly odnesete, je schopnost předvídat situace na silnici a reagovat na ně vhodně. Pravidelně kontrolujte svá zrcátka, držte bezpečnou vzdálenost od ostatních vozidel a buďte vždy připraveni na neočekávané situace. Pamatujte, že cílem není jen získat řidičský průkaz, ale stát se zodpovědným a bezpečným řidičem.”