Přeskočit na obsah

Po předjetí jiného vozidla máte v úmyslu se zařadit před toto vozidlo. Musíte dávat znamení o změně směru jízdy?

a) Ano.
b) Ne.

Číslo otázky: 06040251, za 2 body

Vysvětlení otázky: Po předjetí jiného vozidla máte v úmyslu se zařadit před toto vozidlo. Musíte dávat znamení o změně směru jízdy?

Otázka se týká základního pravidla silničního provozu, které vyžaduje, aby řidiči signalizovali svůj záměr změnit směr jízdy, což zahrnuje i situaci, kdy řidič plánuje po předjetí jiného vozidla se zařadit zpět před toto vozidlo. Správná odpověď “Ano” zdůrazňuje důležitost komunikace mezi řidiči na silnici s cílem zajistit bezpečnost a plynulost provozu.

Podrobné vysvětlení:

  1. Bezpečnostní důvody: Hlavním důvodem, proč musíte dávat znamení o změně směru jízdy, je bezpečnost. Signalizací svého záměru dát ostatním řidičům vědět, co plánujete udělat, předcházíte možným nedorozuměním a potenciálním kolizím. To je zvláště důležité při předjíždění, kdy se pohybujete mezi jízdními pruhy a vaše akce ovlivňují řidiče za vámi.
  2. Způsob signalizace: Signalizaci změny směru jízdy obvykle provádíte aktivací směrových světel (blinkrů) na vašem vozidle. Při plánování zařazení se před vozidlo, které jste právě předjeli, byste měli použít pravé směrové světlo (v pravostranném provozu) nebo levé směrové světlo (v levostranném provozu), aby ostatní účastníci provozu rozuměli vašemu záměru se zařadit.
  3. Předvídatelnost a plynulost provozu: Signalizací záměru zařadit se zvyšujete předvídatelnost vašich akcí pro ostatní řidiče, což přispívá k plynulosti provozu. Ostatní řidiči mohou lépe odhadnout vaše chování a přizpůsobit svou rychlost nebo polohu v jízdním pruhu, aby umožnili vaše bezpečné zařazení.
  4. Právní povinnosti: Ve většině jurisdikcí je signalizace změny směru jízdy zákonem stanovenou povinností. Nedodržení tohoto pravidla může vést k pokutám a v některých případech i k dalším právním důsledkům, zejména pokud by nedostatečná komunikace způsobila nehodu.
  5. Závěrečné zařazení: Po úspěšném předjetí a signalizaci záměru se zařadit je důležité zajistit, že mezi vaším vozidlem a vozidlem, které jste předjeli, je dostatečná vzdálenost, aby vaše zařazení bylo bezpečné. Nikdy byste se neměli zařazovat příliš těsně před předjížděné vozidlo, abyste zabránili riziku kolize.

Signalizace záměru změnit směr jízdy je základním aspektem bezpečného řízení a je nezbytná v každé situaci, kdy měníte svou polohu na silnici, včetně momentů po předjíždění jiných vozidel. Dodržováním tohoto pravidla přispíváte k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Rychlý tip do autoškoly:

Využijte vizualizaci a mentální simulaci:

Před každou jízdou nebo teoretickou hodinou si vyhraďte několik minut na vizualizaci. Představte si, že projíždíte situacemi, které vás čekají, nebo že odpovídáte na teoretické otázky. Vizualizujte si, jak správně reagujete na různé dopravní situace, jak správně manipulujete s ovládacími prvky vozidla a jak udržujete klid v náročných momentech. Tato mentální příprava vám pomůže lépe se soustředit a zvýší vaši sebejistotu při řízení i při skládání testů. Vědecké studie ukázaly, že vizualizace může výrazně zlepšit výkon ve sportu, a toto platí i v kontextu řízení automobilu.