Přeskočit na obsah

V tunelu došlo k poruše motorového vozidla, které se stalo nepojízdným. Jako řidič takového vozidla nesmíte:

a) Kouřit nebo zacházet s otevřeným ohněm.
b) Opustit vozidlo.
c) Zastavovat jiná vozidla.

Číslo otázky: 06040255, za 2 body

Vysvětlení otázky: V tunelu došlo k poruše motorového vozidla, které se stalo nepojízdným. Jako řidič takového vozidla nesmíte:


Otázka se týká bezpečnostního postupu, který je nutné dodržet v případě, že dojde k poruše motorového vozidla v tunelu a vozidlo se stane nepojízdným. Správná odpověď “A” upozorňuje na zákaz kouření nebo zacházení s otevřeným ohněm v této situaci. Toto pravidlo je zásadní pro zajištění bezpečnosti nejen řidiče porouchaného vozidla, ale také ostatních účastníků provozu v tunelu.

Podrobné vysvětlení správné odpovědi (A) “Kouřit nebo zacházet s otevřeným ohněm”:

  1. Riziko požáru: Tunely jsou uzavřené prostory, kde se v případě požáru rychle šíří dým a teplota rychle stoupá. Kouření nebo jakékoli zacházení s otevřeným ohněm může výrazně zvýšit riziko vzniku požáru, což by mohlo mít katastrofální následky v tak omezeném prostředí.
  2. Ventilace v tunelu: Ve většině tunelů je omezená ventilace, což znamená, že kouř a toxické plyny se mohou v případě požáru hromadit a stát se smrtelnými pro lidi uvízlé uvnitř tunelu. Zacházení s otevřeným ohněm tedy představuje značné riziko.
  3. Bezpečnostní protokoly: Tunely jsou vybaveny bezpečnostními protokoly a zařízeními navrženými tak, aby minimalizovaly riziko a dopady požárů nebo jiných nehod. Respektování zákazu kouření a zacházení s otevřeným ohněm je klíčové pro fungování těchto bezpečnostních opatření.

Rychlý tip do autoškoly:

Zapoj aktivní poslech a pozorování: Během praktických jízd i teoretických lekcí se snaž být maximálně soustředěný. Aktivní poslech ti umožní lépe absorbovat informace a rady od tvého instruktora. Stejně tak aktivní pozorování situací na silnici nebo při simulacích ti pomůže lépe pochopit, jak teorie aplikuje v praxi. Kdykoliv máš možnost, sleduj ostatní řidiče a pokoušej se předvídat jejich akce. Tím si rozvíjíš své řidičské schopnosti a intuici, což je klíčové pro bezpečné řízení.

Tento přístup ti pomůže lépe se připravit na zkoušky a zároveň vybudovat solidní základ pro tvé budoucí řidičské dovednosti.