Přeskočit na obsah

Svítí-li světlo signálu se žlutým světlem “Pozor!” na křižovatce přerušovaně:

a) Znamená to pro řidiče povinnost neprodleně křižovatku opustit.
b) Nejde o křižovatku s provozem řízeným světelnými signály.
c) Je to signál pro řidiče k volnému průjezdu křižovatkou.

Číslo otázky: 06040259, za 2 body

Vysvětlení otázky: Svítí-li světlo signálu se žlutým světlem “Pozor!” na křižovatce přerušovaně:


Otázka se týká interpretace světelných signálů na křižovatkách, konkrétně situace, kdy na křižovatce svítí přerušovaně žluté světlo signálu s nápisem “Pozor!”. Správná odpověď “b) Nejde o křižovatku s provozem řízeným světelnými signály” upozorňuje na to, že v této situaci standardní světelná signalizace, která řídí provoz (červená, žlutá, zelená), není v provozu a provoz na křižovatce není řízen světelnými signály v tradičním smyslu.

Podrobné vysvětlení:

  1. Význam přerušovaného žlutého světla “Pozor!”: Přerušované žluté světlo na křižovatce slouží jako varování řidičům, že musí být zvláště opatrní a připraveni na nutnost zastavit nebo upravit rychlost v závislosti na situaci na křižovatce. Tento signál obvykle naznačuje, že standardní světelná signalizace je mimo provoz (například kvůli výpadku proudu nebo poruše signalizačního zařízení) nebo že křižovatka je řízena alternativními pravidly, jako je pravidlo pravé ruky.
  2. Chování řidičů na takové křižovatce: V situaci, kdy svítí přerušovaně žluté světlo, by se řidiči měli chovat, jako by na křižovatce byly umístěny značky “Dej přednost v jízdě” nebo “Stůj, dej přednost v jízdě”, v závislosti na místních pravidlech a značení. To znamená, že řidiči by měli přistupovat ke křižovatce s vyšší opatrností, připraveni zastavit a dát přednost vozidlům, která jsou již na křižovatce nebo mají přednost.
  3. Důležitost situace: Tento typ signalizace upozorňuje na to, že standardní pravidla pro řízení provozu na křižovatce jsou dočasně pozastavena a že všichni účastníci provozu by měli jednat s maximální opatrností, aby se předešlo nehodám.
  4. Rozdíl od běžně řízených křižovatek: Na rozdíl od křižovatek s běžným provozem řízeným světelnými signály, kde červené, žluté a zelené světla poskytují jasné instrukce pro řidiče (stop, připravit se, jet), přerušované žluté světlo vyžaduje, aby řidiči používali svůj úsudek a dodržovali obecná pravidla přednosti v jízdě.

Správná interpretace a dodržování instrukcí poskytovaných světelnými signály na křižovatkách jsou klíčové pro udržení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V situaci s přerušovaným žlutým světlem je důležité zachovat zvýšenou opatrnost a připravenost reagovat na nečekané situace.

Rychlý tip do autoškoly:

Naučte se rozpoznávat a předvídat chování ostatních řidičů a chodců.

Ať už jste na silnici sami, nebo v hustém provozu, klíčem k bezpečné jízdě je nejen vědět, jak ovládat své vozidlo, ale také být schopni předvídat akce ostatních uživatelů silnice. To zahrnuje:

  • Pozorování chování ostatních řidičů, aby jste mohli správně reagovat na jejich možné nečekané manévry.
  • Předvídání možných nebezpečí, jako jsou chodci, kteří by mohli náhle vstoupit na silnici, nebo vozidla, která mohou náhle zastavit nebo změnit směr.
  • Vždy udržujte bezpečnou vzdálenost od vozidel před vámi, aby jste měli dostatek času na reakci.
  • Používání zpětných a bočních zrcátek pro lepší přehled o situaci kolem vozidla.

Vývoj dobrých pozorovacích schopností a schopnosti předvídat situace na silnici vám pomůže stát se bezpečnějším a sebevědomějším řidičem. To vše začíná a končí pozorností – nejen k vašemu bezprostřednímu okolí, ale i k potenciálním rizikům a situacím, které by se mohly vyvinout.