Přeskočit na obsah

Řidičský průkaz B testy není radno podceňovat

Největší počet uchazečů o řidičské oprávnění zpravidla usiluje o získání typu B, který opravňuje k řízení motorových vozidel kromě skupin AM, A1, A2, A, kde nejvyšší povolená hmotnost nepřesahuje 3 500 kg. Tato vozidla současně mají maximálně 8 míst k sezení vyjma řidiče. Dále je získáním řidičského průkazu skupiny B povoleno řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou a vozidel příslušících do skupiny B1, k nimž patří i tříkolová vozidla začleněná do skupiny A1.

Skladba teoretického výcviku k řidičskému oprávnění skupiny B

Ještě předtím, než žadatel přistoupí k tomu, aby vyplnil řidičský průkaz B testy, měl by absolvovat 11 hodin teoretického výcviku. Ten sestává z pěti hodin výuky předpisů o provozu vozidel, hodiny výuky o ovládání a údržbě vozidla, tří hodin výuky teorie řízení a zásad bezpečné jízdy, hodiny výuky zdravotnické přípravy a hodiny opakování a přezkoušení. Není žádnou ostudou, když pro některého uchazeče není tato časová dotace dostatečná. Jak si v takovém případě poradit?

Nedostatky ve znalostech lze doplnit pomocí internetových testů online

Řidičský průkaz B testy si je možné opakovaně procvičovat prostřednictvím internetu. Zde jsou k dispozici přímo testy posvěcené Ministerstvem dopravy, po jejichž vyplnění získá uchazeč ihned představu, jak si se svými znalostmi stojí.  Testy vyplňované na internetu současně ihned informují o tom, které odpovědi byly vyplněny chybně. Žadatel se tak na ně může zaměřit a vyhnout se opakování nežádoucích chyb v budoucnu. Generace rodičů a prarodičů dnešních uchazečů o řidičský průkaz může tuto vymoženost moderní doby svým předchůdcům jen tiše závidět. O to větší je škoda, když někdo řidičský průkaz B testy nesloží a zbytečně se tak nevyhne poplatkům a starostem, které jsou s jejich opakováním spojené.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *