Přeskočit na obsah

Autoškola testy

Jestliže se chystáte na závěrečnou zkoušku v autoškole, pak víte, že je třeba se připravit nejen na praktickou zkoušku, ale i teoretickou. Autoškola testy se budou skládat opět z 25 otázek a na jejich vyplnění budete mít 30 minut.

autoškola testy
autoškola testy

Je tedy potřeba se zaměřit nejen na ty původní otázky, ale i na ty nové. Ty jsou zaměřené na cykloinfrastukturu, zranitelnější účastníky provozu i změny povětrnostních podmínek. Otázky reagují na nové trendy v dopravě. Tyto otázky jsou koncipované tak, aby se žadatel naučil zákon a věděl, jak v dané situaci správně reagovat. U těchto otázek tedy nemá docházet k pouhému memorování odpovědí, ale je třeba projevit znalost v aplikaci do reálné praxe.

Od října 2021 jsou postupně k dispozici zcela nové inovativní otázky a ty se přidají k těm současným. Věstník dopravy obsahuje 855 otázek a do konce roku 2021 jich mělo přibýt kolem 120, Ty staré se prozatím vyřazovat nebudou. U závěrečných testů bude vygenerována alespoň jedna nová otázka.

Je tedy potřeba se zaměřit nejen na ty původní otázky, ale i na ty nové. Ty jsou zaměřené na cykloinfrastukturu, zranitelnější účastníky provozu i změny povětrnostních podmínek. Otázky reagují na nové trendy v dopravě. Tyto otázky jsou koncipované tak, aby se žadatel naučil zákon a věděl, jak v dané situaci správně reagovat. U těchto otázek tedy nemá docházet k pouhému memorování odpovědí, ale je třeba projevit znalost v aplikaci do reálné praxe.

Pokud vás tedy čekají závěrečné zkoušky, tak si u nás vyzkoušejte autoškola testy a připravte se tak pečlivě na závěrečnou zkoušku. Díky kvalitní přípravě vás u zkoušky nic nezaskočí. Můžete si nastavit i testy nanečisto, kdy se vám bude měřit i časový limit 30 minut. Můžete si tak zkusit, jak test zvládnete. Díky procvičování také zjistíte, které oblasti byste měli ještě procvičovat a více se na ně zaměřit. Také lze procházet otázky po jednotlivých oblastech.

Autoškola testy

Nezapomeňte ovšem na to, že vznikají nové inovativní otázky. 35 nových otázek je zveřejněno už od října. Do konce roku budou další.

Již řadu let experti volali po inovaci otázek v autoškole. Až teď byli vyslyšeni a postupně budou vznikat stále nové otázky. Ty se týkají současného provozu na dopravních situací. V nových autoškole testech jsou zahrnuté také otázky týkající se specifik při různých změnách počasí. Tyto nové autoškola testy by měly pomoci realističtěji přiblížit situace, se kterými se každý řidič může setkat.

Autoškola testy si můžete vyzkoušet u nás a seznámit se tak s těmito otázkami, které vás mohou potkat u samotné závěrečné zkoušky. Samozřejmě si můžete zkusit procházet všemi otázkami anebo se věnovat jednotlivým oblastem anebo si zkusit test nanečisto. Kvalitní příprava je velmi důležitá. Zjistíte, které oblasti vám dělají problémy, a na které je třeba se více zaměřit.

Autoškola testy mají předejít pouhému memorování odpovědí na danou otázku, ty mají vést k pochopení daného zákona a dopravní situace. Aby si pak tyto vědomosti dokázal člověk převést do praxe a tím se tak jeho jízda stala bezpečnější.

Procvičte si jednotlivé kategorie:

Při přípravě na závěrečnou zkoušku je třeba se zaměřit na všechny oblasti, ze kterých otázky vychází. Ať už to jsou dopravní značky, předpisy, zdravotnická příprava anebo křižovatky a dopravní situace.

Právě otázky ohledně řešení dopravních situací, což jsou křižovatky patří k náročným otázkám v celém testu a mnoho žadatelů se jich obává. Proto je důležité věnovat této oblasti velkou pozornost a pečlivě se na ní připravit.

Můžete si zdarma vyzkoušet autoškola testy křižovatky právě zde. Postupně můžete procházet otázku po otázce a hned uvidíte, zda jste odpověděli správně či nikoli. Nové otázky, které jsou zařazeny od října letošního roku, už dopravní situace zobrazují pomocí fotografií z reálného provozu a díky tomu pomohou si danou situaci lépe představit a pochopit.

Nejde jen o to se naučit správnou odpověď na danou otázku, ale je třeba situaci opravdu pochopit, vědět, proč platí dané pravidlo a znát platné předpisy. Porozumět tak dané dopravní situaci. Jen díky tomu budete jako řidiči schopni správně reagovat i po složení závěrečné zkoušky v běžném provozu.

Díky procvičování autoškola testům se tak seznámíte s různými dopravními situacemi a na některou z otázek pak můžete narazit při samotné závěrečné zkoušce.

Testy křižovatek si mohou zdarma zkusit i zkušení řidiči a díky tomu si mohou vyzkoušet svoje vědomosti a zda by v dané situace opravdu reagovali podle daných předpisů. Někdy je dobré si znovu připomenout situace, které zas tak často nepotkáváme abychom věděli, až na ně narazíme, jak se správně zachovat.

Procvičte si online testy zde: Autoškola testy a nebo procvičte všechny otázky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *