Přeskočit na obsah

Autoškola nové otázky na vyzkoušení zde

Autoskola nove otazky – vyzkousejte si 35 novych otazek. Spravne odpovedi k novym otazkam naleznete zde zobrazit spravne odpovedi.

1. Co znázorňuje tato informativní směrová značka?

Co znázorňuje tato informativní směrová značka?

1) Směrová tabulka pro cyklisty informuje o čísle cyklistické trasy 

2) Dopravní značka označuje cyklostezku 

3) Směrová tabulka označuje jízdní pruh pro cyklisty a jeho číslo

2. Řidič se smí otáčet:

1) na křižovatce, na které je provoz upraven dopravními značkami 

2) na přejezdu pro cyklisty 

3) na křižovatce, na které je provoz řízen světelnými signály

3. Platnost zónových dopravních značek:

1) je ukončena na nejbližší křižovatce. 

2) je ukončena dopravní značkou informující o jejím konci, není-li stanoveno jinak. 

3) končí po 100 m od značky.

4. Žadatel o řidičské oprávnění smí řídit motorové vozidlo skupiny, o kterou žádá :

1) pod dohledem učitele autoškoly. 

2) pod dohledem osoby s nejméně pětiletou praxí v řízení. 

3) pod dohledem rodičů, nebo zákonného zástupce.

5. Jakou minimální hloubku hlavních dezénových drážek nebo zářezů u zimních pneumatik musí mít řidič vozidla do 3500 kg celkové hmotnosti za touto dopravní značkou?

Jakou minimální hloubku hlavních dezénových drážek nebo zářezů u zimních pneumatik musí mít řidič vozidla do 3500 kg celkové hmotnosti za touto dopravní značkou?

1) 4 mm, a to bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky 

2) 4 mm, a to v období od 1. listopadu do 31. března. 

3) 1,6 mm, a to v období od 1. dubna do 31. října.

6. S čím jako řidič motorového vozidla musíte počítat v místech označených touto vodorovnou dopravní značkou?

S čím jako řidič motorového vozidla musíte počítat v místech označených touto vodorovnou dopravní značkou?

 1) S blížícím se přejezdem pro cyklisty. 

2) Se zvýšeným provozem cyklistů. 

3) S blížícím se prostorem určeným pro cyklisty čekající na světelný signál „volno“.

7. Do úseku pozemní komunikace za touto dopravní značkou můžete jako řidič motorového vozidla s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg, jet jen v případě, že použijete zimní pneumatiky s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně

Do úseku pozemní komunikace za touto dopravní značkou můžete jako řidič motorového vozidla s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg, jet jen v případě, že použijete zimní pneumatiky s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně

 1) 4 mm, a to v období od 1. listopadu do 31. března. 

2) 4 mm, a to bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky. 

3) 2 mm, a to bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky.

8. Za vyobrazenou dopravní značkou se můžete jako řidič motorového vozidla setkat

Za vyobrazenou dopravní značkou se můžete jako řidič motorového vozidla setkat

 1) s jízdou cyklistů v protisměru, kterým musíte dát přednost. 

2) s cyklisty v protisměru, kteří vedou kolo. 

3) s jízdou cyklistů v protisměru, které nesmíte ohrozit.

9. řidič vozidla z výhledu hodlá odbočit vlevo. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

řidič vozidla z výhledu hodlá odbočit vlevo. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

 1) vozidlo z výhledu, tramvaj 

2) tramvaj, vozidlo z výhledu 

3) obě vozidla mohou projet současně

10. Smí řidič z výhledu zastavit vozidlo na přechodu pro chodce, aby měl náležitý výhled do křižovatky?

Smí řidič z výhledu zastavit vozidlo na přechodu pro chodce, aby měl náležitý výhled do křižovatky?

1) ano 

2) ne

11. Řidič vozidla z výhledu je povinen v této situaci

Řidič vozidla z výhledu je povinen v této situaci

 1) sledovat pouze přechod pro chodce; vozidla přijíždějící zprava musí dát přednost jemu 

2) odbočit vpravo 

3) sledovat přechod pro chodce a vozidla přijíždějící zprava, kterým musí dát přednost

12. Ve vyobrazené situaci řidič vozidla z výhledu vpravo:

Ve vyobrazené situaci řidič vozidla z výhledu vpravo:

 1) smí stát 

2) smí zastavit 

3) nesmí zastavit a stát

13. Na vyobrazeném místě musí řidič:

Na vyobrazeném místě musí řidič:

 1) odbočit vpravo, přičemž má přednost před vozidly přijíždějícími zleva 

2) odbočit vlevo, přičemž má přednost před vozidly přijíždějícími zprava 

3) odbočit vlevo, přičemž musí dát přednost vozidlům přijíždějícím zprava

14. Řidič vozidla z výhledu hodlá pokračovat v jízdě po hlavní pozemní komunikaci. Přitom:

Řidič vozidla z výhledu hodlá pokračovat v jízdě po hlavní pozemní komunikaci. Přitom:

1) musí dát znamení o změně směru jízdy vlevo 

2) musí dát znamení o změně směru jízdy vpravo 

3) nemusí dát znamení o změně směru jízdy

15. Řidič vozidla z výhledu v této dopravní situaci:

Řidič vozidla z výhledu v této dopravní situaci:

1) může projet křižovatkou 

2) musí zastavit vozidlo v místě, odkud má náležitý rozhled do křižovatky 

3) musí zastavit vozidlo před příčnou čárou souvislou

16. Řidič osobního vozidla odbočujícího ve vyobrazené situaci vlevo:

Řidič osobního vozidla odbočujícího ve vyobrazené situaci vlevo:

 1) musí dát přednost v jízdě pouze protijedoucí tramvaji 

2) má přednost v jízdě před tramvajemi v obou směrech 

3) musí dát přednost v jízdě tramvajím v obou směrech

17. V úseku pozemní komunikace, který následuje za touto svislou dopravní značkou, jako řidič motorového vozidla

V úseku pozemní komunikace, který následuje za touto svislou dopravní značkou, jako řidič motorového vozidla

 1) smíte ve vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty zastavit na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu 

2) smíte zastavit a stát ve vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty. 

3) nesmíte zastavit a stát ve vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty.

18. Co znázorňuje vodorovná dopravní značka na obrázku?

Co znázorňuje vodorovná dopravní značka na obrázku?

 1) Prostor pro cyklisty 

2) Piktogramový koridor pro cyklisty 

3) Jízdní pruh pro cyklisty

19. Ve zřízeném prostoru pro cyklisty na křižovatce se světelnými signály se mohou řadit pouze:

Ve zřízeném prostoru pro cyklisty na křižovatce se světelnými signály se mohou řadit pouze:

 1) potahová vozidla a cyklisté. 

2) motocyklisté a cyklisté. 

3) cyklisté

20. Co znázorňuje vodorovná dopravní značka na obrázku?

Co znázorňuje vodorovná dopravní značka na obrázku?

 1) Přejezd pro cyklisty. 

2) Prostor určený pro cyklisty čekající na světelný signál „Volno“. 

3) Pruh nebo stezku pro cyklisty

21. Jakou rychlostí můžete jet v obci jako řidič osobního automobilu z výhledu na vyobrazené situaci za nejbližší informativní značkou zónovou

Jakou rychlostí můžete jet v obci jako řidič osobního automobilu z výhledu na vyobrazené situaci za nejbližší informativní značkou zónovou

1) 80 km/h 

2) 110 km/h 

3) 50 km/h

22. Řidič vozidla z výhledu odbočující na křižovatce vlevo:

Řidič vozidla z výhledu odbočující na křižovatce vlevo:

 1) Má přednost v jízdě před ostatními vozidly, přitom není povinen dát znamení o změně směru jízdy vlevo, protože projíždí křižovatkou po hlavní pozemní komunikaci, přitom musí přizpůsobit rychlost jízdy okolnostem, které je možné předvídat, zejména riziku smyku na zasněžené vozovce. 

2) Má přednost v jízdě před ostatními vozidly, přitom musí přizpůsobit rychlost jízdy okolnostem, které je možné předvídat, zejména riziku smyku na zasněžené vozovce. Přitom dává znamení o změně směru jízdy vlevo. 

3) Musí dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům, přitom musí přizpůsobit rychlost jízdy okolnostem, které je možné předvídat, zejména riziku smyku na zasněžené vozovce

23. Řidič vozidla z výhledu odbočující na křižovatce vlevo:

Řidič vozidla z výhledu odbočující na křižovatce vlevo:

 1) Musí dát přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím zprava, přitom nemá povinnost přizpůsobit rychlost jízdy okolnostem, které je možné předvídat. 

2) Musí dát přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím zprava a přizpůsobit rychlost jízdy okolnostem, které je možné předvídat, zejména možnosti smyku na zasněžené vozovce a případné tvorbě náledí na mostu. 

3) Má přednost v jízdě před ostatními vozidly, přitom musí přizpůsobit rychlost jízdy okolnostem, které je možné předvídat, zejména možnosti smyku na zasněžené vozovce a případné tvorbě náledí na mostu.

24. Tato dopravní značka:

Tato dopravní značka:

1) Přikazuje řidiči dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům. 

2) Informuje řidiče o přednosti v jízdě před protijedoucími vozidly. 

3) Zakazuje vjezd více jak dvou vozidel v jednom směru jízdy.

25. Technickou silniční kontrolou se mimo jiné rozumí kontrola technického stavu vozidla. Řidič motorového vozidla je povinen:

Technickou silniční kontrolou se mimo jiné rozumí kontrola technického stavu vozidla. Řidič motorového vozidla je povinen:

 1) Na výzvu policisty podrobit vozidlo technické silniční kontrole, pouze pokud uplynula doba 1 roku od řádné technické prohlídky vozidla 

2) Na výzvu policisty podrobit vozidlo technické silniční kontrole 3) Na výzvu policisty podrobit vozidlo technické silniční kontrole v případě, kdy vozidlo vykazuje nebezpečnou závadu

26. Řidič vozidla z výhledu se chystá odbočit vlevo. Musí dát přednost v jízdě tramvaji?

Řidič vozidla z výhledu se chystá odbočit vlevo. Musí dát přednost v jízdě tramvaji?

 1) Ano 

2) Ne

27.Smí řidič motorového vozidla, který není držitelem platného parkovacího oprávnění pro danou oblast, zaparkovat za touto dopravní značkou v sobotu v poledne?

Smí řidič motorového vozidla, který není držitelem platného parkovacího oprávnění pro danou oblast, zaparkovat za touto dopravní značkou v sobotu v poledne?

 1) Ano, pokud uhradí parkovné 

2) Ne 

3) Ano, bezplatně

28. Řidič vozidla z výhledu hodlá na nejbližší křižovatce odbočit vpravo. Za této situace:

Řidič vozidla z výhledu hodlá na nejbližší křižovatce odbočit vpravo. Za této situace:

 1) Řidič nesmí omezit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci na přejezdu pro cyklisty. 

2) Řidič nesmí ohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci na přejezdu pro cyklisty.

29. Na uvedené křižovatce řidič vozidla z výhledu:

Na uvedené křižovatce řidič vozidla z výhledu:

1) Smí odbočit vpravo, přitom musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím ve volném směru a útvarům chodců jdoucím ve volném směru. 

2) Nemusí se při odbočení vpravo řídit světelnými signály, neboť těmto je nadřazena přenosná svislá dopravní značka „Práce na silnici“, která informuje o poruše světelných signálů. 3) Je doplňkovou zelenou šipkou informován o přednosti v jízdě vozidel přijíždějících zprava.

30. Řidič vozidla z výhledu při objíždění označené překážky v provozu:

Řidič vozidla z výhledu při objíždění označené překážky v provozu:

1) nesmí omezit cyklistu jedoucího ve vyhrazeném jízdním pruhu 

2) může omezit cyklistu jedoucího ve vyhrazeném jízdním pruhu

31. Do oblasti za těmito dopravními značkami:

Do oblasti za těmito dopravními značkami:

1) je možné vjet za účelem parkování vozidla 

2) je možné vjet za účelem zkrácení si cesty 3) je zakázáno vjet

32. Toto označení:

Toto označení:

1) informuje účastníky provozu o řízení vozidla méně zkušeným řidičem 

2) označuje prostor určený pro odkládání zavazadel ve vozidle hromadné dopravy 

3) upozorňuje na povinnost označit vozidlo výstražným trojúhelníkem

33. Tato dopravní značka označuje:

Tato dopravní značka označuje:

 1) placené parkoviště s parkovacím automatem na mince 

2) parkoviště, na kterém řidič musí ve vozidle viditelně umístit kotouč s nastavením začátku stání 

3) parkoviště na kruhovém objezdu

34. Cyklistovi, který dává znamení o změně směru jízdy proto, aby mohl přejet z vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty do průběžného pruhu, řidič jedoucí v přilehlém pruhu:

Cyklistovi, který dává znamení o změně směru jízdy proto, aby mohl přejet z vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty do průběžného pruhu, řidič jedoucí v přilehlém pruhu:

 1) nemusí tento úkon umožnit, jedná se o jízdu z pruhu do pruhu, cyklista nesmí ohrozit ani omezit řidiče jedoucí v pruhu, do kterého se zařazuje 

2) nemusí tento úkon umožnit, pokud jej neohrozí 

3) musí tento úkon umožnit snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla


35. Které směrové sloupky označují úsek pozemní komunikace, kde hrozí zvýšené nebezpečí námrazy:

Které směrové sloupky označují úsek pozemní komunikace, kde hrozí zvýšené nebezpečí námrazy:

1) Modré 

2) Bílé 

3) Červené 

Zobrazit spravne odpovedi pro nove autoskola otazky 2021.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *