Přeskočit na obsah

Správná odpověď k otázce: Vozidlo vjíždějící na pozemní komunikaci:

1) SprávněMusí být předem očištěno tak, aby neznečišťovalo pozemní komunikaci.
2)Musí být v případě, že tak lze učinit bez větších obtíží, předem očištěno.
3)Musí být očištěno na nejbližším vhodném místě po vjetí na pozemní komunikaci.