Přeskočit na obsah

Správná odpověď k otázce: Ve výhledu z motorového vozidla vidíte děti, které si hrají na chodníku. Jak se zachováte?

1) SprávněBudete s ohledem na možné vběhnutí dětí do vozovky připraven(-a) brzdit a podle okolností snížíte rychlost jízdy.
2)Protože jsou děti na chodníku, nemáte důvod ke zvýšení opatrnosti ani ke změně způsobu jízdy.
3)Z dostatečné vzdálenosti upozorníte hrající si děti na možné nebezpečí zvukovým výstražným znamením.