Přeskočit na obsah

Správná odpověď k otázce: Řidič nesmí překročit:

1) SprávněNejvyšší povolenou rychlost vozidla, a jde-li o jízdní soupravu, nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy.
2)Nejvyšší povolenou rychlost vozidla, a jde-li o jízdní soupravu, nemusí brát zřetel na nejvyšší povolenou rychlost přípojného vozidla.
3)Nejvyšší povolenou rychlost vozidla, a jde-li o jízdní soupravu, musí brát zřetel jen na nejvyšší povolenou rychlost přípojného vozidla.