Přeskočit na obsah

Správná odpověď k otázce: Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vztahuje na:

1) SprávněKaždou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě.
2)Vlastníka vozidla, který odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla. Na ostatní uživatele vozidla se toto pojištění nevztahuje.
3)Vlastníka vozidla při účasti na organizovaném motoristickém závodu, kde řidič není povinen dodržovat pravidla o provozu na pozemních komunikacích.