Přeskočit na obsah

Správná odpověď:

Co znázorňuje tato informativní směrová značka?
1) SprávněSměrová tabulka pro cyklisty informuje o čísle cyklistické trasy
2)Dopravní značka označuje cyklostezku
3)Směrová tabulka označuje jízdní pruh pro cyklisty a jeho číslo