Jak se zachováte v místě, kde je tato výstražná dopravní značka?